< назад

КФМ оджа семинар во соработка со Агенција за Млади и Спорт за превенција од допинг

Карате Федерација на Македонија во соработка со Агенција за Млади и Спорт одржа семинар за превенција од допинг, кој во денешно време е мошне застапен во светски рамки и во нај елитните кругови на спортот. 

На овој семинар зазедоа учество еминентни професори од овие области нивните предавања може да ги видите тука:

 

Социолошко - Правен Аспекти на НАСИЛСВО во Спортот - Проф.д-р Иван Анастасовски

Едукација,превенција и борба против допингот во спортот - Проф.д-р Ленче А. Величковска

Опоравување - Професор Вуица Живковиќ - Декан на ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ,

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

Допинг и Спорт без Допинг - д-р Стоилов

Суплиментација и Допинг - Доц.Д-р Зоран Ханџиски