< назад

Резултати судиски и тренерски семинар

На судискиот семинар кој што се одржа на 30-31.08 и 01.09.2013 година во Скопје се постигнаа следните резултати:

КУМИТЕ
1. Билјана Петронјев, Б,  обнова на лиценца
2. Валентина Пурдеска, положи судија А
3. Васка Дапчевиќ, положи судија ЛА
4. Даут Билибани, останува ЛА (не положи за Б)
5. Јулијана Аризанкоска, положи судија ЛА
6. Горан Петковски, положи судија ЛА
7. Трајче Трајковски, положи судија ЛБ
8. Томислав Карамарков, положи судија ЛБ
9. Илка Цимена, положи судија ЛБ
10. Емир Ќосовиќ, положи судија-приправник
11. Ангела Јанчевска, положи судија-приправник
12. Румена Балшевска, положи судија-приправник
13. Иван Петрески, положи судија-приправник
14. Никола Атанасовски, положи судија-приправник
15. Алмина Тотиќ, не положи за приправника
16. Сандра Димчевска, не положи за приправника

КАТИ
1. Билјана Петронјев, Б, обнова на лиценца
2. Даут Билибани, А, обнова на лиценца
3. Јулијана Аризанкоска, положи судија А
4. Никола Атанасовски, положи судија-приправник
5. Горан Петковски, положи судија-приправник
6. Алмина Тотиќ,  положи судија-приправник
7. Емир Ќосовиќ, положи судија-приправник
8. Ангела Јанчевска, положи судија-приправник
9. Румена Балшевска, положи судија-приправник
10. Илка Цимена, останува судија-приправник (не положи за Б)
11. Васка Дапчевиќ, останува судија-приправник (не положи за Б)
12. Томислав Карамарков, останува судија-приправник (не положи за Б)
13. Сандра Димчевска, не положи за судија-приправника