< назад

Седница на Собрание - 30.09.2012 година, Скопје

На 30.09.2012 година, во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, Булевар Партизански одреди број 99,  со почеток во 10,00 часот, ќе се одржи Собрание на КФМ.

Покана за Собрание