< назад

Судиски и тренерски семинар

На 30-31.08 и 01.09.2013 година, во Скопје, ќе се одржи Судиски и тренерски семинар.
Во склоп на Судискиот семинар ќе се одржи и тренерски семинар и тренерите кои не се стекнаа со тренерски картон со присуство на теоретското предавање на семинарот ќе можат да се стекнат.
Таксата за присуство на тренерскиот семинар и издавањето на тренерскиот картон изнесува 1.500,00 денари. Само тренери со валиден тренерски картон ќе можат да ги водат своите екипи. Уплатата за учество на Судискиот и тренерскиот семинар се врши во благајната на КФМ или на жиро сметка: 300000000727536, Комерцијална банка, со назнака за учество на тренерски семинар доколку учествува на тренерскиот семинар, односно, полагање за судија доколку е кандидат за полагање за судија, најдоцна до 27.08.2013 година.
Тренерите кои ќе учествуваат на тренерскиот семинар треба да бидат присутни на теоретското предавање кое ќе се одржи на 30 август  2013 година, во салата за состаноци во Општина Гази баба, од 17,00 до 20,00 часот.

СААТНИЦА:
ПЕТОК 30-ТИ АВГУСТ
ОД 17 :00 ДО 20:00 - ПРЕДАВАЊЕ ТЕОРИЈА ВО ГОЛЕМАТА САЛА ЗА СОСТАНОЦИ
ВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА .
САБОТА 31-ВИ АВГУСТ
ОД 9:30 ДО 10:30 ТЕОРИЈА ИСПИТ-ТЕСТ ЗА КАТА И КУМИТЕ.
ОД 11:00 ДО 13:00 ПРАКТИЧЕН КАТА ДЕЛ СО НАТПРЕВАРУВАЧИ ДЕЦА И КАДЕТИ.
ОД 15:00 ДО 16:30 ПРАКТИЧЕН КАТА ИСПИТ СО НАТПРЕВАРУВАЧИ
ОД 16:30 ДО 18:30  ПРАКТИЧЕН КАТА ИСПИТ-СЕКОЈ СУДИЈА ИЛИ СУДИСКИ
КАНДИДАТ ДА ПРИПРЕМИ ДВЕ КАТИ ПО СОПСТВЕН ИЗБОР,ДА ГИ ОДРАБОТИ И ДА
ЗНАЕ ДА ГИ ОБЈАСНИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КАТИТЕ.
НЕДЕЛА 1-ВИ СЕПТЕМВРИ

ОД 9:30 ДО 11:00  ПРАКТИЧЕН КУМИТЕ СУДИСКИ ТРЕНИНГ СО НАТПРЕВАРУВАЧИ ВО КУМИТЕ.
ОД 11:30 ДО 14:00 КУМИТЕ -ПРАКТИЧЕН ИСПИТ СО НАТПРЕВАРУВАЧИ.
СЕМИНАРОТ ВО САБОТА И ВО НЕДЕЛА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО САЛАТА НА ОСНОВНОТО
УЧИЛИШТЕ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - НАСЕЛБА ЖЕЛЕЗАРА.
СЕ МОЛАТ СИТЕ СУДИИ И КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ ДА БИДАТ ВО ПРОПИШАНА СУДИСКА
УНИФОРМА ,ЗА ПОЛАГАЊЕТО ЗА КАТА СУДИСКА ЛИЦЕНЦА ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е КИМОНО.

СО СЕМИНАРОТ ЌЕ РАКОВОДИ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДИСКАТА КОМИСИЈА НА
ЕВРОПА,ГОСПОДИНОТ ПРИМОЖ ДЕБЕНАК.

Материјали за семинарот