< назад

Извршен одбор

СОСТАВ

1. ДРАГАН СТОЈАНОВСКИ - претседател


 

  • 2. АЛЕКСАНДАР ТУФЕКЧИЕВСКИ - член

  • 3. БЕСНИК МУРАТИ - член

  • 4. ЗОРАН ЃОРЃЕСКИ - член

  • 5. ЃОРЕ ДЕРВИШЕВ - член

  • 6. ДЕЈАН ЧОЛЕСКИ - член

  • 7. АЛИМ ХАЈРЕДИНИ - член

  • 8. ГОРАН МИЛКОВСКИ - член

  • 9. ГОРАН МИЈОСКИ - член