< назад

Извршен одбор

СОСТАВ

1. ДЕЈАН ЧОЛЕСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛ
2. БЕСНИК МУРАТИ - ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
3. КРИСТИЈАН МЛАДЕНОВСКИ
4. БОБИ ВОЈДИНОВСКИ
5. ШКОДРАНЕ ДАРДХИШТА
6. ИГОР СМИЛЕВСКИ
7. АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ
8. МАРТИН НЕСТОРОВСКИ
9. КАТЕРИНА БОГДАНОСКА ЈАКОВЛЕСКА