< назад

Семинар за WKF акридитиран тренер и WKF сертифициран тренер

          За време на Светското првенство за сениори, што ќе се одржи од 21-25 ноември 2012 година, во Парис, Франција, ќе се одржи лиценцирање за WKF акридитиран тренер  и WKF сертифициран тренер.
1. Акредитиран тренер
Тренерите кои ќе се пријават за учество на семинарот ќе имаат обврска да присуствуваат на брифингот на тренери кој ќе се одржи на 20.11.2012 година од 15:00- 16:00 часот во  Салата  Palais Omnisports Paris Bercy (Gymnase Thomas Mann) Тие не полагаат тестови.
- Регистрација
19.11.2012  од 12:00 – 19:00 во официјалниот хотел Pullman Hotel Bercy (room St. Emilion 1&2) или на
20.11.2012 од 09:00 – 12:00  во официјалниот хотел Pullman Hotel Bercy (room St. Emilion 1&2)

 

Котизација за пријавување и стекнување на диплома акредитиран тренер за кати и кумите изнесува 200 CHF. Уплатата треба да се изврши најдоцна до 15 октомври 2012 година.

2. Сертифициран ката и кумите тренер
Право на пријавување и полагање на тестовите за ката или кумите сертифициран тренер имаат само оние тренери кои веќе се стекнале со првото ниво, акредитиран тренер.
- Регистрација
15.11.12 од 15:00 – 19:30 во официјалниот хотел Pullman Hotel Bercy (room St. Amour) или на
17.11.12 од 18:30 – 20:00 во официјалниот хотел Pullman Hotel Bercy (room St. Amour).
- Полагање
18.11.2012 година од 17:00 – 18:00 во Салата  Palais Omnisports Paris Bercy (Gymnase Thomas Mann)

 

Котизација за пријавување за полагање за сертифициран тренер за кати изнесува 200 CHF и сертифициран тренер за кумите изнесува 200 CHF. Уплатата треба да се изврши најдоцна до 15 октомври 2012 година.

Сите заинтересирани тренери да се пријават на маил на Карате федерацијата на Македонија contact@kfm.com.mk најдоцна до 05.10.2012 година.
Програма за сертифицирање на тренери
CERTIFICATION PROGRAM FOR WKF COACHES
KATA & KUMITE COMPETITION RULES 7.1 EFFECTIVE 01.01.2012
New Kumite Questions version 7 1 January 2012 ENG
Questions_kata_english